Возз’єднання сім’ї

Після надання притулку возз’єднання сім’ї може бути простою процедурою, якщо всі близькі члени сім’ї мають документи, що посвідчують особу. В іншому випадку існують різні способи возз’єднання з близькими членами сім’ї.


➡️ Хто може подати заяву на возз'єднання сім'ї?

Член сім’ї іноземного громадянина, який вже проживає в Чеській Республіці та має статус особи, яка користується міжнародним захистом, тобто визнаний біженцем, або особа, яка має додатковий захист.

 

При возз’єднанні сім’ї членом сім’ї визнаного біженцем або особи, яка користується додатковим захистом, є:

 • чоловік/жінка або партнер/партнерка (у зареєстрованому партнерстві);
 • дитина до 18 років або дитина, що перебуває на утриманні, до 26 років (тобто студент; особа, яка не може працювати або вчитися через хворобу або травму; особа з тривалою непрацездатністю за медичними показаннями), включаючи усиновлених дітей та дітей, що знаходяться під опікою/піклуванням;
 • дитина чоловіка/жінки або партнера/партнерки до 18 років або дитина, що перебуває на утриманні, до 26 років (тобто студент; особа, яка не може працювати або вчитися через хворобу або травму; особа з тривалою непрацездатністю за медичними показаннями), включаючи усиновлених дітей та дітей, що знаходяться під опікою/піклуванням;
 • батько/мати визнаної біженцем особи до 18 років (якщо у визнаної біженцем особи немає батьків, то інший прямий родич або опікун);
 • одинокий батько/мати старше 65 років (самітна або розлучена людина, вдова або вдівець);
 • дитина або батько/мати, що за медичними показаннями не може самостійно забезпечувати свої потреби.

➡️ Навіщо подавати заяву?

Довгострокова віза (більш 90 днів) з метою возз’єднання сім’ї[1]

 Переваги:

 • відносно короткий строк розгляду заяви — 90 днів (120 днів у складних випадках);
 • не потрібно надавати підтвердження постійного прибутку. Подається лише виписка з рахунку, на якому має бути зазначена обумовлена сума (див. нижче), і лише якщо заявник на візу не є подружжям, неповнолітньою дитиною або неповнолітньою дитиною особи, визнаної біженцем або особи, яка має додатковий захист.

Недоліки:

немає законного права на отримання довгострокової візи, навіть якщо дотримано всіх умов, передбачених законом; загалом діти, літні люди та подружжя мають більше шансів на отримання візи.

[1]Розділ 30 Закону № 326/1999 про перебування іноземних громадян у Чеській Республіці

Довгострокове проживання для возз’єднання сім’ї [2]

Переваги:

 • існує законне право на отримання візи, якщо дотримано всіх умов, передбачених законом;
 • проста процедура подання заяви протягом трьох місяців після набуття чинності рішення щодо надання притулку.

Недоліки:

 • тривалий строк розгляду заяви — 270 днів.

Якщо член сім’ї не подає заяви протягом трьох місяців після набуття чинності рішення щодо надання притулку, необхідно надати підтвердження наявності постійного доходу.

[2] Розділ 42a Закону № 326/1999 про перебування іноземних громадян у Чеській Республіці

 


➡️ Як подати заяву на довгострокову візу з метою возз'єднання сім'ї

Підготовка до подання заяви

Підготовка до подання заяви

Перед поданням заяви член сім’ї повинен зібрати необхідні документи (див. нижче) — як правило, їхня давність не може перевищувати 180 днів.

Підтвердження автентичностіякщо не подано оригінал документа (наприклад, договір оренди, трудовий договір, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб), необхідно завірити копію у нотаріуса, в муніципалітеті або на пошті.

Перекладнеобхідно надати засвідчені переклади всіх документів чеською мовою.

Необхідні документи та подробиці подання заяви:

 • дійсний проїзний документ (якщо член сім’ї не має дійсного проїзного документа та не може його отримати, документ може бути виданий з метою возз’єднання чеським дипломатичним представництвом за вказівкою Міністерства);
 • дві фотографії;
 • доказ проживання в Чеській Республіці: письмова згода власника або орендодавця квартири чи будинку з його засвідченим підписом; договір оренди; витяг з кадастру нерухомості, що підтверджує право власності на квартиру або будинок (якщо ви є власником нерухомості);
 • підтвердження медичної туристичної страховки (якщо віза видана, необхідно надати підтвердження сплати страхових внесків);
 • докази родинних зв’язків: свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, доказ опіки чи прийомної сім’ї, доказ поганого стану здоров’я тощо. Якщо члени сім’ї визнаних біженців неспроможні надати документи, сімейні зв’язки можуть бути встановлені альтернативним і надійним способом [1]
 • підтвердження наявності достатніх коштів на проживання: виписка з банківського рахунку, дійсна міжнародно визнана платіжна картка (підтвердження не потрібне для подружжя, неповнолітніх дітей та неповнолітніх дітей подружжя, визнаного біженцем, або особи, яка має додатковий захист). Розмір допомоги залежить від тривалості проживання у місяцях та встановленої щомісячної суми; для дітей до 18 років ця сума зменшується вдвічі. Розраховується відповідно до таблиці 1;
 • за запитом: виписка з історії хвороби, медичний висновок.

Куди подавати заяву

Дипломатичне представництво Чеської Республіки у країні, громадянином якої є член сім’ї; у виняткових випадках (стан здоров’я, неповнолітня чи літня людина тощо) дипломатичне представництво можна попросити розглянути заяву без особистої участі. У цьому випадку член сім’ї надсилає заяву (з проханням зробити виняток) поштою до дипломатичного представництва Чеської Республіки в країні, громадянином якої він є.

Термін розгляду заяви

90 днів (120 днів у складних випадках)

Якщо заяву відхилено

Повторний запит на розгляд документів може бути поданий письмово до Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки протягом 15 днів після отримання повідомлення про те, що віза не була видана.

[1] Для отримання додаткової інформації зверніться до неприбуткової організації, яка надає допомогу та консультації іноземним громадянам. Посилання на такі організації ви знайдете на цій сторінці нижче.


➡️ Як подати заяву на отримання дозволу на довгострокове проживання з метою возз'єднання сім'ї

Підготовка до подання заяви

Перед поданням заяви член сім’ї повинен зібрати необхідні документи (див. нижче) — як правило, їхня давність не може перевищувати 180 днів.

Підтвердження автентичності: якщо не подано оригінал документа (наприклад, договір оренди, трудовий договір, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб), необхідно завірити копію у нотаріуса, в муніципалітеті або на пошті.

Переклад: необхідно надати засвідчені переклади всіх документів чеською мовою.

Необхідні документи та подробиці подання заяви:

 • дійсний проїзний документ;
 • дві фотографії;
 • доказ проживання в Чеській Республіці: письмова згода власника або орендодавця квартири чи будинку з його засвідченим підписом; договір оренди; витяг з кадастру нерухомості, що підтверджує право власності на квартиру або будинок (якщо ви є власником нерухомості);
 • підтвердження медичної туристичної страховки (якщо віза видана, необхідно надати підтвердження сплати страхових внесків);
 • докази родинних зв’язків: свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, доказ опіки чи прийомної сім’ї, доказ поганого стану здоров’я тощо. Якщо члени сім’ї визнаних біженців неспроможні надати документи, сімейні зв’язки можуть бути встановлені альтернативним і надійним способом .[1]
 • підтвердження наявності достатніх фінансових засобів для проживання:
 • дохід від трудової діяльності (трудовий договір, розрахункові листки, підтвердження рівня заробітної плати або платні);
 • дохід від підприємницької діяльності (декларація про доходи, документ з районного управління соціального забезпечення про сплачені страхові внески, документ з компанії медичного страхування про сплачені страхові внески);
 • дохід від прибутку комерційного підприємства;
 • сума залежить від рівня прожиткового мінімуму та витрат на житло, при цьому сукупний щомісячний дохід сім’ї має дорівнювати або перевищувати цю суму. Він розраховується відповідно до таблиці 2, а рівень нормативних витрат на житло — відповідно до таблиці 3;
 • за запитом: виписка з історії хвороби, медичний висновок.

Оформлення заяв від членів сім’ї особи, визнаної біженцем, які мають бути подані протягом трьох місяців після надання притулку:

 • дійсний проїзний документ;
 • дві фотографії;
 • докази родинних зв’язків (якщо члени сім’ї особи, визнаної біженцем, неспроможні надати документи, сімейні зв’язки можуть бути встановлені альтернативним і надійним способом).

Куди подавати заяву

Дипломатичне представництво Чеської Республіки у країні, громадянином якої є член сім’ї; у виняткових випадках (стан здоров’я, неповнолітня чи літня людина тощо) дипломатичне представництво можна попросити розглянути заяву без особистої участі.

Якщо заявник перебуває в Чеській Республіці за візою на термін перебування більше 90 днів або з посвідки на проживання з іншої причини, заява може бути подана до Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки

Термін розгляду заяви

270 днів (у разі, якщо неможливо ухвалити негайне рішення)

Якщо заяву відхилено

Можна опротестувати це рішення через Міністерство внутрішніх справ Чеської Республіки протягом 15 днів з дня отримання повідомлення про відмову у видачі дозволу на перебування. Міністерство або задовольнить апеляцію, або направить її до Апеляційної комісії з питань проживання іноземних громадян; комісія є апеляційним органом з питань, що стосуються проживання іноземних громадян, щодо яких Міністерство внутрішніх справ ухвалило рішення у першій інстанції.

[1] Для отримання додаткової інформації зверніться до неприбуткової організації, яка надає допомогу та консультації іноземним громадянам. Посилання на такі організації ви знайдете на цій сторінці нижче.


➡️ Де знайти бланки заяв?

Усі бланки можна знайти на сайті Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки: https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=21672757&doctype=ART

 


➡️ Хто може допомогти у процедурі возз'єднання сім'ї?

Якщо ви прагнете возз’єднання сім’ї, ви можете звернутися до партнера УВКБ ООН — Організації допомоги біженцям (OPU).

Основна діяльність OPU включає надання безоплатних юридичних та соціальних консультацій особам, які шукають притулку, та особам, що мають міжнародний захист. Для отримання додаткової інформації завітайте на сайт OPU https://www.opu.cz/en/

Ви також можете зв’язатися з ними електронною поштою [email protected] або за телефонами +420 730 158 779, +420 730 158 781.

Для отримання більш детальної інформації та подальшої допомоги ви також можете звернутися до інших неприбуткових організацій, які надають допомогу та консультації іноземним громадянам безкоштовно. Списки таких організацій ви можете знайти тут:


➡️ Важливі законодавчі акти

Директива Ради 2003/86/ЄC про право на возз’єднання сім’ї — встановлює правила Співтовариства щодо возз’єднання сім’ї. Доступно на сайті: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003L0086&qid=1405665882838&from=EN

Закон № 326/1999 про проживання іноземних громадян у Чеській Республіці — встановлює правила подання заяви на отримання посвідки на проживання з метою возз’єднання сім’ї. Доступно на сайті: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-326

Закон № 500/2004, Адміністративно-процесуальний кодекс — встановлює основні правила адміністративних процедур. Доступно на сайті: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-500


Супутня інформація

<< Повернутися на головну сторінку Чеській Республіці >> Виберіть іншу країну