Дозвіл на довгострокове проживання з метою возз’єднання сім’ї

Дозвіл на довгострокове перебування з метою возз’єднання сім’ї призначений для іноземців, які перебуватимуть у Чеській Республіці понад три місяці.  

Переваги: 

 • Право, засноване на законі, при дотриманні всіх передбачених законом умов. 
 • Проста процедура подання заяви протягом трьох місяців після набрання чинності рішенням про надання притулку. 

Недоліки: 

Тривалий термін розгляду заяви – 270 днів. 

[1] Розділ 42a Закону № 326/1999 про проживання іноземців у Чеській Республіці


➡️ Хто може подати заяву на отримання довгострокової посвідки на проживання з метою возз'єднання сім'ї?

 • чоловік (дружина) іноземного громадянина, який має дозвіл на довгострокове або постійне проживання;
 • неповнолітня дитина до 18 років або дитина на утриманні до 26 років іноземного громадянина, який має дозвіл на довгострокове або постійне проживання;
 • неповнолітня дитина віком до 18 років або дитина, яка перебуває на утриманні до 26 років, подружжя (дружини) іноземного громадянина, який  має посвідку на тимчасове проживання на тривалий строк або постійне місце проживання;
 • неповнолітня дитина, усиновлена іноземним громадянином, який має дозвіл на довготермінове або постійне проживання, або його дружиною/чоловіком відповідно до рішення компетентного органу, або неповнолітня дитина, яка перебуває на вихованні в іноземного громадянина, який має дозвіл на довготермінове або постійне проживання, або його дружини/ чоловіка; або неповнолітня дитина, опікуном або дружиною/чоловіком опікуна якої є іноземний громадянин, який має дозвіл на довготермінове або постійне проживання в Чеській Республіці;
 • oдин із батьків неповнолітньої дитини, який  отримав притулок; якщо у неповнолітньої дитини немає батьків, то будь-який інший родич по прямій висхідній лінії, а якщо такого родича немає, то опікун такої неповнолітньої дитини;
 • самотній іноземний громадянин, старший за 65 років, або, незалежно від віку, іноземний громадянин, який за станом здоров’я об’єктивно не може самостійно забезпечити свої потреби, якщо йдеться про возз’єднання сім’ї з з одним із батьків або дитиною, які мають дозвіл на довгострокове або постійне проживання в Чеській Республіці. 

➡️ Як подати заяву на отримання дозволу на довгострокове проживання з метою возз'єднання сім'ї?

Разом із бланком заяви про видачу дозволу на довгострокове проживання з метою возз’єднання сім’ї (зелений документ) необхідно подати таке: 

 1. Дійсний проїзний документ.
 2. Підтвердження наявності житла.
 3. Дві фотографії; не потрібно, якщо для вас зробили фотографічний запис,
 4. Документальне підтвердження сімейних стосунків (якщо йдеться про заяву на отримання довгострокової посвідки на тимчасове проживання з метою возз’єднання сім’ї з особою, яка отримала притулок, то сімейні стосунки можуть бути доведені іншим достовірним способом, якщо подання такого документа неможливе),
 5. Згоду батьків або згоду будь-яких інших законних представників чи опікунів дитини із місцем проживанням в Чеській Республіці. Згода батьків або згода інших законних представників чи опікунів не вимагається, якщо заяву на дитину подав один із батьків, законний представник або опікун, або з ким  дитина разом проживає в Чехії, і якщо іноземець доведе, що він не може подати дану згоду з незалежних від нього причин, або якщо дитина проживає в Чехії на підставі довготермінової візи або дозволу на довготермінове проживання з іншою метою; 
 6. Підтвердження фінансування – документ, який підтверджує, що сукупний щомісячний дохід сім’ї після возз’єднання буде не нижчим за суму:
 • величини прожиткового мінімуму всіх членів сім’ї та,  
 • найбільшого розміру нормативних витрат на оплату житла, який іноземний громадянин може переконливо довести як суму розумно обґрунтованих витрат на проживання сім’ї, 
 1. Документ, аналогічний виписці з Реєстру кримінальних проваджень, виданий державою, громадянином якої ви є. Обов’язок щодо надання виписки з реєстру кримінальних проваджень не поширюється на іноземного громадянина віком до 15 років,
 2. За запитом документ, аналогічний виписці з Реєстру кримінальних проваджень, виданий державою, в якій протягом останніх 3 років Ви проживали понад 6 місяців, або підписана заява під присягою в разі, якщо ця держава не видає такого документа (не вимагається від іноземного громадянина віком до 15 років),
 3. Документ, що підтверджує виконання умов, передбачених заходом Міністерства охорони здоров’я щодо запобігання поширенню інфекційних захворювань (Медичний висновок).

 Підтверджуючі документи не можуть бути старiшими за 180 днів, за винятком проїзного документа, свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб і фотографії іноземного громадянина, якщо вона відповідає його реальній зовнішності. 

Підтверджуючіі документи мають бути подані чеською мовою. Документи іншою мовою мають бути подані також в офіційному перекладі чеською мовою. 

Іноземні офіційні документи мають бути легалізовані, тобто забезпечені апостилем або суперлегалізовані. 

Такі документи мають бути подані в оригіналі: паспорт, підтверджувальні документи про мету перебування, документи про реєстрацію (свідоцтво про народження та свідоцтво про шлюб), а також згода батьків. Оригінали цих документів буде повернуто заявнику, якщо він забажає їх зберегти. Паспорт завжди повертається заявнику і пред’являється повторно під час видачі візи. Інші підтверджувальні документи можуть бути представлені у вигляді оригіналів або офіційно завірених копій. 

Деталі для заявок про надання довгострокової посвідки на проживання членам сімей визнаних біженців, поданих протягом трьох місяців після надання притулку 

Разом із заявою про видачу дозволу на довгострокове проживання для возз’єднання сім’ї (зелений документ) необхідно також подати таке: 

 • Дійсний проїзний документ.
 • Дві фотографії.
 • Документальне підтвердження родинних стосунків (якщо документальне підтвердження неможливе, родинні зв’язки можуть бути встановлені альтернативним і надійним способом). 

Якщо член сім’ї не подав заяву протягом трьох місяців після набрання чинності рішенням про надання притулку, необхідно також надати докази наявності постійного доходу (наприклад, довідки про зарплату, виписки з банківського рахунку, трудові договори). 


➡️ Куди подавати заяву на отримання дозволу на довгострокове проживання?

Заяви про видачу дозволу на довгострокове проживання з метою возз’єднання сім’ї подають до дипломатичного представництва Чеської Республіки відповідно до консульської територіальної компетенції.  

У виняткових випадках (стан здоров’я, неповнолітня або літня людина тощо) можна попросити дипломатичне представництво розглянути заяву без особистої участі. У цьому разі член сім’ї надсилає заяву (з проханням зробити виняток) поштою до дипломатичного представництва Чеської Республіки в країні, громадянином якої він є. 

Дипломатичне представництво надсилає заяву до Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки для оцінки та ухвалення рішення. У разі позитивної оцінки заяви дипломатичне представництво, до якого було подано заяву, видає довгострокову візу для отримання дозволу на довгострокове проживання. Іноземець отримує дозвіл після прибуття до Чехії в Міністерстві внутрішніх справ. 

Якщо заявник уже перебуває в Чехії на підставі візи терміном понад 90 днів або дозволу на довгострокове перебування, виданого з іншою метою, заяву можна подати до Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки.   

 


➡️ Який термін розгляду заяви про дозвіл на довгострокове проживання?

Тривалість легального оформлення дозволу на довгострокове проживання з метою возз’єднання сім’ї становить 270 днів, якщо заява подається через дипломатичні представництва, або 60 днів, якщо заява подається в Чехії. 


➡️ Що робити, якщо заяву про видачу дозволу на довгострокове перебування відхилено?

Протягом 15 днів після отримання повідомлення про відмову у видачі посвідки на проживання можна подати апеляцію до Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки. Міністерство або задовольнить апеляцію, або направить її до Апеляційної комісії з питань проживання іноземних громадян, яка є апеляційною інстанцією з питань проживання іноземних громадян, рішення з яких було прийнято Міністерством внутрішніх справ у першій інстанції.