کمک اتریش

ما در این صفحه در چندین زبان برای پناهجویان وپناهندگان اطلاعات گردآوری نموده ایم.


مراحل پناهندگی


الحاق خانواده


مشاوره حقوقی

برای سؤالات وحمایت در روند پناهندگی، لطفاً با سازمانی تماس بگیرید که مشاوره حقوقی رایگان ارائه می دهد. در اتریش سازمان های زیادی وجود دارند که دراین مورد کمک ارائه می کنند.

اگر جواب منفی از BFA (“اداره فدرال أمور خارجی ها و پناهندگی”) دریافت کرده اید، BBU (آژانس فدرال خدمات مراقبت و حمایت) مسئول مشاوره حقوقی و نمایندگی قانونی است. جزئیات تماس را می توان در صفحه اصلی BBU (به زبان آلمانی) یافت.

سایر سازمان های مشاوره حقوقی در اتریش را می توان در اینجا (بیشتر به زبان آلمانی) یافت:

 


مشاوره حقوقی در بازداشت / توقیف

BBU می تواند از افراد تحت بازداشت  دیدن کند و مشاوره حقوقی ارائه دهد. اطلاعات راجع به تماس در وب سایت BBU موجود است.

BBU همچنین مشاوره بازگشت/ عودت ارائه می دهد؛ جزئیات تماس را می توان در وب سایت BBU یافت.


کمک های روانی


کمک به زنان


کمک برای مردان


شماره تلفن در مواقع اضطراری

  • نجات در وضعیت اضطراری صحی:144 ۱۴۴
  • پلیس:133 ۱۳۳
  • آتش نشانی:122 ۱۲۲

UNHCR (کمیسیار یای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان) در اتریش

UNHCR مستقیماً در روند پناهندگی در اتریش دخالت ندارد و نمی تواند بر تصمیمات تأثیر بگذارد. BFA و دادگاه ها مسئول رویه های پناهندگی در اتریش هستند. وهم چنان UNHCR نمی تواند در اتریش مشاوره فردی ارائه دهد. لطفاً با یک سازمان که مشاوره حقوقی رایگان ارائه می دهد تماس بگیرید (به اطلاعات درج شده در بالا مراجعه کنید).

اگر نمی‌دانید برای کمک وحمایت با کدام سازمان اتریشی تماس بگیرید، برای کسب اطلاعات از طریق آدرس زیر با ما تماس بگیرید:

تلفن : 4048 60 260 1 (0) 43 +

ایمیل: [email protected]