کمک اجتماعی و مالی

پناهندگان و پناهجویان میتوانند از کمک اجتماعی که توسط فرمانداری استان ترتیب داده شده، استفاده کنند. زیر نظر مدیریت فرمانداریها، بنیاد همبستگی‌ و کمک اجتماعی، درخواست کتبی شما را برای یک بار درخواست کمک نقدی، ذغال سنگ، تحصیلی، سرپناه، درمانی و غیره دریافت می‌کند.

برای درخواست کمک اجتماعی، شما باید با مدارک شناسایی زیر به بنیاد همبستگی‌ و کمک اجتماعی مراجعه کنید.

  • ذینفعان غیر سوری( عراقی‌ها، ایرانیان، افغانی ها، سومالی ها و ملیتهای دیگر) تحت حمایت بین‌المللی با اسناد هویتی حمایت بین‌المللی که با شمارهٔ ۹۹ آغاز میشود، واجد شرایط دریافت تقریبا تمام کمک هایی که توسط مقامات ترکیه ارائه میشود، هستند.
  • ذینفعان سوری تحت حمایت موقت با اسناد هویتی حمایت موقت که با شمارهٔ ۹۹ آغاز میشود، واجد شرایط دریافت تقریبا تمام کمک هایی که توسط مقامات ترکیه ارائه میشود، هستند.

شما همچنین باید درخواست خود را جهت کمک از بنیاد همبستگی‌ و کمک اجتماعی ارائه کنید. ممکن است لازم باشد که شما مدارک خاصی‌ را برای بعضی‌ از کمکهای ارائه شده توسط بنیاد همبستگی‌ و کمک اجتماعی، ارائه کنید. این مدارک تکمیلی شامل، گزارش پزشکی‌ یا هزینه‌های دارویی است.

هیچ تضمینی نیست که به محض درخواست، کمک ارایه شود، تصمیم توسط هیئت امنای بنیاد همبستگی‌ و کمک اجتماعی گرفته میشود.

برای دسترسی‌ به مدارک لازم برای نوع کمک که ممکن است شامل حال شما شود، لطفا به نزدیکترین دفتر بنیاد همبستگی‌ و کمک اجتماعی یا دفاتر شرکای کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در استان محل اقامت خود مراجعه کنید.

به منظور درخواست برای کمک غذایی یا کالاهای خانگی در ترکیه، شما میتوانید به موارد زیر مراجعه کنید:

  • بنیاد همبستگی‌ و کمک اجتماعی در استان خود
  • شهرداری‌های استان خود
  • سازمانها و انجمنهای خیریه در استان خود

با این وجود، هیچ تضمینی نیست که به محض درخواست کمک ارائه شود. شما میتوانید اطلاعات لازم را در صورت وجود، از شرکای کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در استان خود کسب کنید.