خشونت جنسی و جنسیتی

خشونت جنسی‌ و جنسیتی چیست؟

خشونت جنسی‌ و جنسیتی خشونتی است که بر علیه یک شخص به خاطر جنسیّت او صورت می‌گیرد. این مساله یک شخص را وادار به انجام کاری بر خلاف میل اش از طریق خشونت، اجبار، تهدید، فریب، انتظارات فرهنگی‌ یا ابزار اقتصادی می‌کند. اگر چه اکثر قربانیان و بازماندگان خشونت جنسی‌ و جنسیتی دخترها و زنها هستند ولی‌ پسرها و مردها هم میتوانند از خشونت جنسی‌ و جنسیتی آسیب ببینند.

انواع مختلف خشونت جنسی‌ و جنسیتی

خشونت جنسی‌ و جنسیتی چندین شکل مختلف دارد:

خشونت جنسی‌ هرگونه عمل، تلاش یا تهدید است که در اصل جنسی‌ است و بدون رضایت قربانی صورت می‌گیرد. خشونت جنسی‌ شامل تجاوز، سؤاستفاده و آزار و اذیت  جنسی‌، بهره‌ کشی و اجبار به تنفروشی می باشد. این مساله میتواند از طریق ازدواج نیز اتفاق بیافتد مخصوصاً وقتی‌ عدم رضایت  برای عمل جنسی‌ در یکی‌ از زوجین وجود داشته باشد.

هرگونه عمل جنسی‌ با یک کودک (هر شخصی‌ که به ۱۸ سال نرسیده است) خشونت جنسی‌ محسوب شده و این عمل اثراتی تخریبی بر پیشرفت و سلامت ذهنی‌ و جسمی‌ کودک درگیر با این مساله دارد.

خشونت جسمی‌ شامل ضرب وشتم، مشت زدن، نقص عضو یا کشتن ( با سلاح یا بدون سلاح) اغلب با اشکال غیر خشونت آمیزی از خشونت جنسی‌ و جنسیتی همانند خشونت عاطفی و روانی همراه می باشد.

خشونت عاطفی و روانی آزار زبانی غیر جنسی است که تحقیر و توهین به قربانی است، می تواند شامل جدا کردن یک شخص از دوستان و خانواده اش باشد.

خشونت اجتماعی – اقتصادی که مانع حضور یک شخص در جامعه می شود. شامل محرومیت یک فرد از دسترسی به خدمات درمانی، تحصیلی و کار، محرومیت از حقوق مدنی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی او می شود.

خشونت خانگی شامل هرگونه خشونت جسمی، جنسی، روانی، زبانی، اقتصادی بین شخص با دیگر افراد خانواده است. ممکن است از طرف اعضای خانواده و یا اشخاصی که بعنوان اعضای خانواده تلقی میشوند، باشد. خواه این افراد در یک خانه زندگی کنند خواه در خانه های جداگانه.

آداب و رسوم مضر، که شامل ختنه زنان، قتلهای ناموسی، چند همسری (ازدواج با دو یا چند شخص)، ازدواج کودکان (هر شخصی که هنوز 18 سال او تمام نشده است) و ازدواجهای زوری (هر ازدواجی که برخلاف خواسته شخص صورت گرفته باشد).

 • ازدواج کودکان: مطابق قانون جزا در ترکیه، سن قانونی برای ازدواج 18 است. پناهندگانی که می خواهند در ترکیه ازدواج کنند می بایست طبق ضوابط و قوانین ترکیه رفتار کنند. ازدواج غیر رسمی با یک کودک(هر شخصی که هنوز 18 سال آن تمام نشده باشد) غیر قانونی است و جرم محسوب می شود و طبق قانون جزا در ترکیه قابل مجازات می باشد.
 • چند همسری: مانند ازدواج کودکان، ازدواج با بیش از یک شخص (چند شخص) غیر قانونی و قابل مجازات در ترکیه می باشد.

تمامی گونه های خشونت جنسی و جنسیتی، شامل خشونت خانگی، ازدواج زوری و ازدواج کودکان، نقض اساسی قوانین حقوق بشر است و طبق قانون جزا در ترکیه قابل مجازات میباشد.

گزارش و نحوه درخواست کمک

اگر شما در معرض هر گونه خشونت جنسی و جنسیتی از طرف یکی از اعضای خانواده یا شخصی خارج از خانواده قرار گرفته اید، یا اگر شما شاهد همچون خشونتی بوده اید، لطفا بخاطر داشته باشید که شما مطابق  قوانین ترکیه دارای حقوقی هستید. حوادث خشونت بار را، چه مستقیما برای شما اتفاق افتاده باشد چه بر دیگران، باید به یکی از  نهادهای زیر گزارش کنید:

 • ایستگاه پلیس (Polis Merkezleri) فرماندهی پلیس امنیت استان (Il Emniyet Müdürlükleri)
 • اداره استانی خانواده و سیاستهای اجتماعی (Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri)
 • مرکز نظارت و پیشگیری از خشونت ((Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM)
 • مراکز خدمات اجتماعی تحت نظارت اداره استانی خانواده و سیاستهای اجتماعی
 • موسسات بهداشت عمومی و بیمارستانها (Sağlık Kuruluşları)
 • ژاندارمری (Jandarma Karakolları)
 • اداره دادستانی عمومی (Cumhuriyet Savcılığı)
 • کانون وکلا (Baroların Kadın Danışma Merkezleri) شامل مراکز حقوق زن کانون وکلا (Baroların Kadın Danışma Merkezleri)
 • شهرداریها (Belediyelerin Kadın Danışma Merkezleri)
 • و سازمانهای غیر دولتی (Sivil Toplum Kuruluşları)

همچنین شما میتوانید با تماس تلفنی اتفاقات را گزارش دهید:

 • 183: وزارت خانواده و سیاستهای اجتماعی (MoFSP) خط مشاوره برای خانواده ها، زنان، کودکان و افراد ناتوان.
 • 155: خط تلفن پلیس ترکیه. به زبان ترکی
 • 156: خط تلفن ژاندارمری ترکیه. به زبان ترکی

اگر شما ترکی صحبت نمی کنید می توانید برای تماس با این خطوط از یک مترجم کمک بگیرید.

با گزارش وضعیت خود از پشتیبانی مناسب خدمات فراهم شده برخوردار خواهید شد. لطفا بخاطر بسپارید که مطابق قوانین ترکیه، مقامات ترکیه با سختگیری هر چه تمام تر ملزم به پیگیری شکایات شما می باشند.

اگر شرایط شما اجازه نمی دهد که حادثه خشونت را شخصا گزارش کنید، میتوانید به کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا یکی از شرکای اجرائی آن به منظور دریافت کمک مراجعه کنید.

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا شرکای اجرائی آن شما را در مراحل شکایت علیه عوامل راهنمایی خواهند کرد.  در راستای امر محرمانه بودن، اطلاعات / وضعیت شخصی شما با شخص سومی غیر از نیروهای امنیتی یا اداره دادستانی در میان گذاشته نخواهد شد. (این مقامات همیشه در جریان شکایات رسمی خواهند بود.)