در صورت رویایی با کلاهبرداری چگونه شکایت کنیم

تمام خدماتی که از طرف کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و شرکای آن ارائه میشود مجانیست.

به هیچ شخص و یا سازمانی که در ازای ارائه خدمات، درخواست پول جهت پرداخت به کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا شرکای اجرایی آن دارند، اعتماد نکنید و اگر کسی از شما درخواست هزینه ای داشت سریعا این مورد را گزارش کنید.

شما میتوانید شکایت خود را از طریق یکی از کانالهای زیر انجام دهید:

  • شما میتوانید درخواست شکایت خود را به کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در آنکارا ایمیل کنید turan@unhcr.org
  • شما میتوانید شکایت خود را داخل جعبه شکایات بگذارید. جعبه شکایات در جلوی درب دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در آنکارا و دفاتر شرکای اجرائی آن موجود می باشد.
  • شما میتوانید شکایت خود را از طریق نامه، داخل پاکت سربسته به دفاتر شرکای کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ارائه دهید تا توسط آنها بصورت دستی به کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تحویل داده شود.

شما همچنین میتوانید شکایت خود را به آدرس دفتر مرکزی، بازرس کل کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ارسال نمایید.

  • آدرس ایمیل: inspector@unhcr.org
  • فکس محرمانه: 7380 739 22 41+
  • آدرس پستی: UNHCR, 94 Rue de Montbrillant, 1202 Geneva, Switzerland

به شکایت شما با درایت تمام و به صورت محرمانه ترتیب اثر داده خواهد شد.