خدمات دیگر

پناهندگان امن

این فهرستی از مراکز خدمات‌ رسانی است که توسط پزشکان جهان (MDM) تهیه شده است و برای پناهجویان و پناهندگانی که مقیم آتن در یونان هستند می‌باشد. سازمان‌هایی که در این فهرست آمده‌اند، کمک‌های رایگان ارائه می‌نمایند. این خدمات شامل موارد زیر می‌باشند: مراقبت‌های پزشکی، مشاوره‌های اجتماعی، حمایت‌های‌ روانشناسی، خدمات مراقبتی و بهداشتی، کمک‌های حقوقی، سرپناه، کمک‌های مادی، تحصیلات، خدمات برای افراد مبتلا به اِچ آی وی/ایدز، و همچنین خدمات برای افرادی که به خاطر هویت/بیان جنسیتی و/یا ترجیح جنسی مورد تبعیض قرار گرفته‌اند.

این راهنما نیز شامل مقاماتی مستقل می‌باشد، جایی که چنانچه حقوق‌تان توسط خدمات عمومی، نهادهای خصوصی، نهادهای حقوقی یا افراد حقیقی نقض شده‌اند، می‌توانید از آنها درخواست کمک نمایید.

این راهنما به زبان‌های عربی، انگلیسی، فارسی، فرانسوی و یونانی موجود می‌باشد.