خدمات دیگر

پناهندگان امن

این فهرستی از مراکز خدمات‌ رسانی است که توسط پزشکان جهان (MDM) تهیه شده است و برای پناهجویان و پناهندگانی که مقیم آتن در یونان هستند می‌باشد. سازمان‌هایی که در این فهرست آمده‌اند، کمک‌های رایگان ارائه می‌نمایند. این خدمات شامل موارد زیر می‌باشند: مراقبت‌های پزشکی، مشاوره‌های اجتماعی، حمایت‌های‌ روانشناسی، خدمات مراقبتی و بهداشتی، کمک‌های حقوقی، سرپناه، کمک‌های مادی، تحصیلات، خدمات برای افراد مبتلا به اِچ آی وی/ایدز، و همچنین خدمات برای افرادی که به خاطر هویت/بیان جنسیتی و/یا ترجیح جنسی مورد تبعیض قرار گرفته‌اند.

این راهنما نیز شامل مقاماتی مستقل می‌باشد، جایی که چنانچه حقوق‌تان توسط خدمات عمومی، نهادهای خصوصی، نهادهای حقوقی یا افراد حقیقی نقض شده‌اند، می‌توانید از آنها درخواست کمک نمایید.

این راهنما به زبان‌های عربی، انگلیسی، فارسی، فرانسوی و یونانی موجود می‌باشد.


راهنمای زیستن برای آتن به فارسی و عربی


مطالب آموزنده از آژانس های همکار

عربی، انگلیسی، فارسی، فرانسوی و یونانی


ثبت خدمات در تسالونیک

عربی، انگلیسی، فارسی، فرانسوی و یونانی


مراکز مشاوره ای حمایت از زنان قربانی خشونت

عربی، انگلیسی،فارسی فارسی، فرانسوی و یونانی


فارسی

ویدئوهاییبرای زیرسن های بدون همراه: با پشتیبانی سفارت ایالات متحده آمریکا در یونان، فارُس ویدئوهای انیمیشنی زیر را ایجاد کرد. هدف این ویدئوها فراهم نمودن اطلاعات دوستانه برای بچه های بدون همراه، نوجوانان و کودکان در ارتباط با خطرات و ارتقا دانش آنان به منظور تصمیم گیری های صحیح می باشد.ویدئودر مواجهِ با مسائل مربوط بهحفاظت در برابر بدرفتاری، سوء استفاده جنسی و قاچاق انسانمی باشد و همچنین می تواند در جهت تسهیل بحث های گروهی در مراکز اجتماعی و غیره مورد استفاده خارجیان گردد.

لینک ها اینجا هستند:

عربی – دریاردو