حقوق و وظایف پناهندگان شناخته‌شده

پس از این که در یونان حفاظت بین‌المللی به شما اعطا شد، اجازه اقامتی به شما داده خواهد شد که سه سال اعتبار داشته و شاید تمدید شود. شما حق درخواست  برای جواز سفر را دارید.

شما به کار، تحصیل، رفاه اجتماعی و مراقبت‌های پزشکی دسترسی خواهید داشت. افرادی که به آنها وضعیت پناهندگی اعطا می‌شود با توجه به معیارهای خاصی می‌توانند درخواست پیوند مجدد خانوادگی نمایند. اطلاعات دقیق‌تر برای کسانی که وضعیت پناهندگی/حفاظت بین‌المللی در یونان به آنها اعطا شده‌اند را اینجا مشاهده نمایید.

اگر در یونان به شما وضعیت پناهندگی اعطا شود:

  • همه حقوق و وظایف یک  پناهجو را خواهید داشت.
  • اجازه اقامتی دریافت خواهید کرد که سه سال اعتبار دارد.
  • می‌توانید درخواست اجازه اقامت بلندمدت یا شهروندی یونانی نمایید، در صورتی که همه شرایط آن را برآورده نمایید.
  • می‌توانید درخواست یک جواز سفر کنید که به شما اجازه دیدار از کشورهای دیگر را می‌دهد. شما حداقل تا ۵ سال نمی‌توانید به صورت دائمی به کشور اروپایی دیگری نقل مکان نمایید.

به خدمات تحصیلی از جمله مدارس، دانشگاه‌ها و برنامه‌های آموزشی فنی و حرفه ای دسترسی کامل خواهید داشت.