Μετεγκατάσταση

Ισχύει μόνο για τα άτομα που αφίχθησαν πριν από την 20ή Μαρτίου 2016.

Το πρόγραμμα μετεγκατάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορά τη μεταφορά ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας (άσυλο και επικουρική προστασία) από ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε άλλο. Πρόκειται για έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης, ο οποίος αποσκοπεί στην πιο δίκαιη κατανομή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ε1. Ποιος είναι επιλέξιμος για μετεγκατάσταση;

A: Ο μηχανισμός μετεγκατάστασης θα ισχύει μόνο για τους υπηκόους μιας χώρας της οποίας το μέσο ποσοστό χορήγησης ασύλου στην ΕΕ ισούται με ή υπερβαίνει το 75%, βάσει των στοιχείων της EUROSTAT για το προηγούμενο τρίμηνο. Σύμφωνα με το EASO και την τελευταία επικαιροποίηση της 1ης Απριλίου 2017, υπήκοοι των παρακάτω χωρών Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, Μπαχρέιν, Υπερπόντια Εδάφη της Βρετανίας, Ερυθραία, Γρενάδα, Γουατεμάλα, Συρία και Υεμένη ή ανιθεγενείς που διέμεναν σε αυτές τις χώρες μπορούν να είναι υποψήφιοι για μετεγκατάσταση. Σημειώνεται ότι τα άτομα που εισήλθαν στην Ελλάδα μετά την 20ή Μαρτίου 2016 δεν είναι επιλέξιμα για μετεγκατάσταση.

Ε2. Ποια είναι τα επόμενα βήματα μετά την πλήρη καταγραφή των υποθέσεων μετεγκατάστασης;

A: Η Υπηρεσία Ασύλου θα εξετάσει την αίτησή σας και, αν είστε επιλέξιμος/η για το πρόγραμμα μετεγκατάστασης της ΕΕ, η αίτησή σας θα σταλεί σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ προς εξέταση. Αν το αίτημά σας για μετεγκατάσταση γίνει δεκτό, θα ενημερωθείτε σχετικά με τον προορισμό, τη στέγαση και τις λεπτομέρειες της μεταφοράς σας. Όσοι εντάσσονται στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης της ΕΕ θα λάβουν προσωρινή στέγαση πριν αναχωρήσουν από την Ελλάδα, μετά τη διαδικασία πλήρους καταγραφής.

Ε3. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των υποθέσεων οικογενειακής επανένωσης (Δουβλίνο) και των υποθέσεων των υπηκόων που δικαιούνται μετεγκατάσταση;

A: Η οικογενειακή επανένωση ισχύει μόνο για τα μέλη της πυρηνικής οικογένειας (σύζυγος και ανήλικα τέκνα), όπου οι αιτήσεις ασύλου όλων των μελών της οικογένειας εξετάζονται από το ίδιο κράτος μέλος. Οι υποψήφιοι για μετεγκατάσταση μεταφέρονται σε άλλο κράτος μέλος για την εξέταση της αίτησης ασύλου που έχουν υποβάλει, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τη χώρα στην οποία θα μετεγκατασταθούν.

Ε4. Τι μπορώ να κάνω αν θέλω να πάω σε συγκεκριμένη χώρα, όπως η Γερμανία, η Σουηδία ή η Γαλλία, και μου προτάθηκε να μετεγκατασταθώ σε άλλη χώρα;

A: Δεν μπορείτε να επιλέξετε τη χώρα στην οποία θα μετεγκατασταθείτε. Ωστόσο, αν σας προσφέρετε θέση από το πρόγραμμα μετεγκατάστασης σε άλλη χώρα και αρνείστε να πάτε, η αίτηση διεθνούς προστασίας θα εξεταστεί στην Ελλάδα. Θα πρέπει να δηλώσετε την άρνησή σας τη στιγμή που η Υπηρεσία Ασύλου σας γνωστοποιήσει την απόφαση.

Ε5. Τι θα συμβεί αν αρνηθώ τη μετεγκατάσταση ή αν η χώρα προορισμού δεν αποδεχτεί το αίτημα μετεγκατάστασης;

A: Αν αρνηθείτε τη μετεγκατάσταση ή αν η χώρα προορισμού αρνηθεί το αίτημα μετεγκατάστασης, μπορείτε να παραμείνετε στην Ελλάδα ενόσω το αίτημά σας για άσυλο εξετάζεται από την Ελλάδα. Αν αρνηθείτε να πάτε στη χώρα που σας προσφέρθηκε, δεν μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα. Μπορεί να σας ζητηθεί να αφήσετε το κατάλυμα, το διαμέρισμα ή το ξενοδοχείο που σας παρείχε η Ύπατη Αρμοστεία, καθώς δεν καλύπτεται η στέγασή σας μετά την άρνηση μετεγκατάστασης.

Ε6. Είμαι από το Ιράκ. Μπορώ να ζητήσω μετεγκατάσταση;

A: Οι Ιρακινοί που εισήλθαν στην Ελλάδα πριν από την 20ή Μαρτίου 2016 και προέβησαν στην προκαταγραφή πριν από την 16η Ιουνίου 2016 δικαιούνται μετεγκατάσταση. Οι Ιρακινοί που εισήλθαν στην Ελλάδα πριν από την 20ή Μαρτίου 2016 και προέβησαν στην προκαταγραφή μετά τη 16η Ιουνίου 2016 ενδέχεται να δικαιούνται μετεγκατάσταση βάσει της ημερομηνίας εισόδου στην Ελλάδα που αναγράφεται στο αστυνομικό σημείωμα. Οι Ιρακινοί που εισήλθαν στην Ελλάδα μετά την 16η Ιουνίου 2016 δεν δικαιούνται μετεγκατάσταση. Η 16η Ιουνίου είναι η ημέρα που οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ενημερώθηκαν ότι λιγότερο από το 75% των Ιρακινών λαμβάνουν κατά μέσο όρο διεθνή προστασία στην Ευρώπη.

Ε7. Νόμιζα ότι η κυβέρνηση θα μου παρείχε διαμέρισμα ή δωμάτιο σε ξενοδοχείο μετά την προκαταγραφή ή την καταγραφή.

A: Όσοι εντάσσονται στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης της ΕΕ θα λάβουν προσωρινό κατάλυμα πριν αναχωρήσουν από την Ελλάδα και μετά τη διαδικασία πλήρους καταγραφής, αν αναγνωριστούν ως υποψήφιοι για μετεγκατάσταση. Οι υπόλοιποι μπορούν να μείνουν σε ένα από τα ανοιχτά κέντρα υποδοχής της ενδοχώρας που διαχειρίζεται η κυβέρνηση. Η Ύπατη Αρμοστεία παρέχει, κατά περίπτωση, προσωρινό κατάλυμα επίσης σε ευάλωτους αιτούντες άσυλο κατόπιν εξατομικευμένης αξιολόγησης και βάσει των διαθέσιμων καταλυμάτων.

Ε8. Μπορώ να επιλέξω τη νομική οδό της προτίμησής μου κατά την πλήρη καταγραφή, δηλαδή μετεγκατάσταση έναντι οικογενειακής επανένωσης βάσει του Δουβλίνου;

A: Όχι, δεν μπορείτε. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας για μετεγκατάσταση ή οικογενειακή επανένωση προκαθορίζονται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπόθεσής σας. Η Υπηρεσία Ασύλου θα λάβει την πλέον λογική απόφαση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μετεγκατάστασης, ανατρέξτε στην Υπηρεσία Ασύλου.